AMPASE (”Amppari pamppari, mene pois! Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat”) on Koneen säätiön rahoittama kolmivuotinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkoja niin luonnontieteen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kuin kansalaistieteenkin näkökulmin ja menetelmin. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019.

Ampiaiset ja muut hyönteiset ovat ihmiskunnalle elintärkeitä, sillä ne tarjoavat korvaamattomia ekosysteemipalveluita. Ampiaisista on hyötyä pölyttäjinä, siementen levittäjinä ja hyötykasvien tuholaisten torjujina. Samalla ampiaiset koetaan epämiellyttäviksi, haitallisiksi tai pelottaviksi. Varovainen ja jopa vihamielinen suhtautuminen ampiaisiin on osin rationaalista, sillä ampiaisen pisto on kivulias ja allergisille jopa vaarallinen. Tutkimuksessamme pureudumme tähän ristiriitaan. Ampiaisten ekologiasta tiedetään vielä yllättävän vähän. Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkaan – joka on väistämättä ilmastonmuutoksen myötä muutoksessa – liittyy monitahoisia ekologisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Tutkimme ampiaisten ekologiaa sekä hyödyntämällä kansalaistiedettä että itse kerätyn aineiston avulla. Pyydämme kansalaisilta havaintoja, kokemuksia, näytteitä ja keinoja niin ampiaisten karkottamiseksi kuin niiden kanssa toimeen tulemiseksi. Tarkastelemme media-analyysin ja haastatteluiden avulla, millä tavoin tieto ampiaisten ekologiasta vaikuttaa niihin suhtautumiseen ja minkälaisia rauhanomaisia ampiaisten ja ihmisten yhteiselon keinoja urbaaneissa ympäristöissä voisi olla hahmoteltavissa.