Hanke käynnistyi

AMPASE-hanke käynnistyi tammikuussa 2019 tutkijoiden suunnittelupalaverilla Jyväskylässä. Helmikuusta lähtien FT Jyrki Torniainen työskentelee hankkeessa keräten aineistoa ekologiseen osuuteen. HT Minna Santaoja suunnittelee yhteiskuntatieteellisen osion toteutusta ja aloittaa hankkeessa Koneen säätiön apurahalla varsinaisesti tammikuussa 2020.