Ampiaisten valepesien virkkaus lajienvälisenä tunnusteluna

AMPASE-hankkeen tutkija Minna Santaoja on koollekutsujana Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen syyskollokviossa kokoontuvassa Kamala luonto -työryhmässä yhdessä Nina Nygrenin (Tampereen yliopisto) kanssa. Työryhmä lähtee liikkeelle ajatuksesta, että ihmiset voivat kokea toislajisten eläinten läsnäolon ja elintavat monin eri tavoin epämiellyttäviksi. Kuitenkin kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää,