Eri ampiaislajit käyttävät eri ravintoa

Ampiaisia pidetään kaikkiruokaisina petoina: ne syövät mitä eteen sattuu. Tutkimuksemme mukaan eri ampiaislajit ovat kuitenkin jossain määrin erikoistuneita ravinnonkäyttönsä suhteen. Dolichovespula-suvun ampiaiset suosivat ravintonaan korkeamman trofiatason hyönteisiä, eli petoja. Vespula-suvun lajit sen sijaan suosivat alemman trofiatason hyönteisiä, kuten kasvinsyöjiä. Tietyn