Ole mukana Suomen suurimmassa ampiaiskartoituksessa!

Tästä sähköiselle havaintolomakkeelle (Webropol)

Tulostettava havaintolomake (doc)

Tulostettava saatekirje havaintolomakkeelle (doc)

Miksi kansalaisten havaintoja kaivataan?

Päätavoitteena on selvittää eri ampiaislajien maantieteellistä levinneisyyttä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa eri lajien pesimisympäristöistä (havumetsä, lehtimetsä, niitty, suo, rakennus jne.). Myös kansalaisten kokemukset ampiaisista on tärkeä tutkimusteema.

Suomi on suuri ja pohjois-eteläsuunnassa pitkä maa. Muutaman ampiaistutkijan keräysmatkoilla ei voida kartoittaa koko Suomea. Ratkaisuna on ns. kansalaistiedeprojekti, jossa kansalaisia neuvotaan ampiaishavaintojen tekemiseen, ampiaistiedon kartuttamiseen ja toimittamiseen tutkijoille. Näin saadaan tieteestä ja luonnosta kiinnostuneita kansalaisia osallistumaan tieteen tekoon ja voidaan kattaa lähes koko Suomi.

Suomessa on tusinan verran yhteiskunta-ampiaislajeja. Nämä hyönteiset rakentavat huomiota herättäviä ja joskus hyvinkin kookkaita harmaankirjavia pesiä maahan, oksistoon ja rakennuksiin. Yhteiskunta-ampiaiset ovat kelta-mustan värityksensä ja kivuliaan pistonsa vuoksi näkyviä ja suomalaisille tuttuja. Ne ovat myös tärkeitä kasvinsyöjähyönteisten saalistajia sekä mitä ilmeisimmin myös kasvien pölyttäjiä. Ampiaisilla on merkittävä rooli luonnossa eikä tässä hankkeessa aiheuteta niille haittaa.

Milloin, missä ja miten voi tehdä havaintoja

Tutkimushankkeessa kansalaiset voivat lähettää havaintojaan ja erityisesti valokuvia ampiaispesistä tutkijoille.

Havaintoja voi tehdä ajalla 2019-2021. Jokaisesta pesähavainnosta tulee olla jokin paikkatieto, päivämäärä ja ainakin yksi valokuva. Kaikki havainnot niin kotipihassa olevasta pesästä kuin kesälomareissultakin ovat yhtä arvokkaita tieteelle.

Valokuvia pesästä otettaessa on pysyteltävä mahdollisimman etäällä pesästä. Yhdestä pesästä olisi hyvä olla laajempi yleiskuva sekä tilanteen niin salliessa myös lähikuva. Yöllä kaikki pesän ampiaiset (paitsi herhiläinen) ovat sisällä pesässä, ja viileän yön jälkeen auringon noustessa vielä hiukan tahmeita liikkeissään. Tätä voi yrittää käyttää hyväkseen. Kuvaan olisi hyvä saada pesän lisäksi ainakin yksi ampiaisyksilö. Lähetettävien kuvien tulee olla teräviä ja selkeitä. Yhdestä pesästä voi lähettää max. 4 kuvaa.

Kätevimmin havainnot voi raportoida hankkeen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Voit raportoida tiedot myös oheisella paperilomakkeella tai vapaamuotoisella sähköpostilla (ampase2021@gmail.com). Kuvan/kuvien mukana tulee olla tiedot pesäpaikasta, päivämäärä sekä lähettäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite; yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille). Mikäli valokuvassa on erityisen mielenkiintoinen tai siltä vaikuttava ampiaislaji, voi tutkija ottaa yhteyttä havainnon tekijään ja sopia mahdollisesta tapaamisesta ja tarkemmasta pesän tarkastelusta.

TÄRKEÄÄ!!

Ampiaisen pisto on kivulias! Yliherkille ampiaisen pisto voi olla jopa hengenvaarallinen! Ampiaispesää lähestyttäessä on AINA muistettava ja pidettävä mielessä ampiaisten mahdollinen pesän puolustaminen – siis vartija-ampiaisten hyökkäys häiritsijää kohti sekä siitä usein seuraava yksi tai useampi pisto. Pesän läheisyydessä liikkeiden tulee olla rauhallisia ja kaikkien toimenpiteiden mahdollisimman huomaamattomia. Missään tapauksessa ei saa ryhtyä huitomaan, metelöimään tai tömistelemään. Jos ampiaisten sietokyky ylitetään ja ampiaiset hyökkäävät, on ainoa keino ottaa jalat alleen.

Kuvien ja lomakkeen postitusosoite (suosi sähköpostia!):

Jyrki Torniainen (ampase2021@gmail.com)

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

Kiitos avustasi näiden tärkeiden hyönteisten levinneisyyden ja elinympäristöjen selvittämisessä!