Hankkeen vastuullinen johtaja:

Dosentti Atte Komonen, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos, atte.komonen@jyu.fi

Ekologinen osuus:

FT Jyrki Torniainen, Jyväskylän yliopisto, tiedemuseo, jyrki.t.torniainen@jyu.fi

Yhteiskuntatieteellinen osuus:

HT Minna Santaoja, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Tampere), minna.santaoja@utu.fi